PROGRAM HARI KESIHATAN PKNS 2017
09/10/2017
INSPEKTORAT/PEMERIKSAAN MANUAL PROSEDUR KERJA (MPK) DAN FAIL MEJA (FM)
11/10/2017
Lihat semua

LANJUTAN DARIPADA PEKELILING KESELAMATAN BIL. 01/2017. PKNS TELAH MENGUATKUASAKAN ARAHAN PERLAKSANAAN SISTEM PEGAWAI BERTUGAS DAN PENGGUNAAN BORANG LAPORAN BERTUGAS HARIAN KESELAMATAN DI SEMUA BAHAGIAN DI PKNS. IANYA ADALAH  SELARAS DENGAN KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA KESELAMATAN PKNS BIL. 01/2017 BERTARIKH 15 OGOS 2017.

KETUA BAHAGIAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KESELAMATAN PEJABAT DAN KESELAMATAN PERIBADI DI BAHAGIAN MASING-MASING. SALAH SATU KAEDAH MENGAWAL SELIA ADALAH MELALUI PERLAKSANAAN SISTEM PEGAWAI BERTUGAS DAN PENGGUNAAN BORANG LAPORAN BERTUGAS HARIAN KESELAMATAN.

KETUA BAHAGIAN HENDAKLAH SENTIASA MENGINGATKAN ANGGOTA TERAKHIR YANG MENINGGALKAN PEJABAT MASING-MASING SETIAP HARI BAGI MENGISI BORANG LAPORAN BERTUGAS KESELAMATAN.

SEHUBUNGAN ITU, BORANG LAPORAN BERTUGAS HARIAN YANG LENGKAP DIISI DAN TELAH DISEMAK OLEH KETUA BAHAGIAN HENDAKLAH DISERAHKAN KEPADA BAHAGIAN KESELAMATAN SEBELUM ATAU PADA 13 OKTOBER 2017 (JUMAAT) UNTUK DIMAJUKAN KEPADA PEGAWAI KESELAMATAN JABATAN.

Comments are closed.